İş Hukuku

E&S Hukuk

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçi avukatı; işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır:

Bireysel İş Hukuku,

Toplu İş Hukuku.

Tek bir işçinin çalışma koşullarına ve haklarına yönelik hüküm ve düzenlemeleri konu alan dala bireysel iş hukuku denilmektedir.

 

Bireysel iş hukuku konuları arasında;

– İş sözleşmesinin kurulması,

– İşin düzenlenmesi,

– İş sözleşmesinin sona ermesi,

– Asgari ücret,

– İş sağlığı ve güvenliği,

– Çalışma süresi gibi konular yer alır.

 

İşverenlerin ve işçilerin grup halinde sendika kurma, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği hukuk dalına ise toplu iş hukuku denmektedir.