Kira Hukuku

E&S Hukuk

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku; mal sahibi ile, kiracının, kira sözleşmesinden doğmuş olan sorumluluklarını ve kira sözleşmesi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarını düzenlemektedir. Kiraya veren, kiraya konu mal sahibi; kiracı ise kiraya konu malı taraflarca anlaşılan bedeli ödeme karşılığında kulanım hakkına sahip olan kimsedir.

Tahliye Davaları Hangi Nedenlerle Açılır?

 

Tahliye davasının hangi nedenlerle açılacağı hususu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tek tek düzenlenmiştir. Şöyle ki önemli husus kiracının, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin maddelerine uyup uymadığıdır. Örneğin; Kiracı, kirasını ödemiyorsa, kiracı sürekli kirasını geç veya eksik ödüyorsa, kiracı, komşuları rahatsız ediyorsa, kiracı kiralanan taşınmaza zarar veriyor ya da özenli kullanmıyorsa, kiracının yazılı tahliye taahhüdü vermesi, şeklinde sıralanabilir

 

Tahliye davaları, sadece kiracıdan kaynaklı durumlar nedeniyle değil, kiraya veren tarafından kaynaklanan nedenlerle de açılabilmektedir. Örneğin; Kiraya veren kişinin, kiralanan ev ya da iş yerine ihtiyaç duyması.

 

Kanunda düzenlenen tahliye davası nedenleri sıralamak gerekirse;

– Kiracının, kiraya verene yazılı şekilde tahliye taahhüdü vermesi,
– Kiraya verenin konut ya da iş yerine ihtiyaç duyması, 
– Kiralanan konut ya da iş yerinin yeni malikinin ihtiyacı,
– Kiralanan yerin yeniden inşa edilmesi ya da kiralanan yerin imarı, onarılması,
– Kiracıya kirayı ödememesinden kaynaklı iki defa ihtar çekilmesi,
– Kiracının ya da birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli bir konutunun bulunması,
– Kiracının, komşulara saygı göstermemesi ya da komşuları rahatsız etmesi,
– Kiracının kiralanan yere zarar vermesi,
– Kiracının ödemediği kiralara ilişkin tahliye talepli icra takibi açılması gibi nedenlerden.