Miras Hukuku

E&S Hukuk

Miras Hukuku Nedir?

Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras hukukunda mal paylaşımı miras sahibinin ölümünün gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle miras sahibinin ölüm durumu gerçekleşmeden hukuka göre yasal mirasçılar varis sıfatı taşımadığından herhangi bir şekilde miras hakkından bahsedilemez.

E&S Hukuk Bürosu Tarafından Miras Hukuku Alanında Sağlanan Bazı Hizmetler

 

Şahıs ve şirketlerin ihtiyaçlarını doğrultusunda Miras Hukuku kapsamında tüm büro çalışanlarımızla ortak bir çalışma yürüterek tüm ihtiyaçlarınıza yanıt bulmak için çalışıyor. Bu süreçte en sık karşılaştığı dava başlıkları ise şunlar;

– Mirasçılık belgesi verilmesi davası,

– Atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası,

– Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi davası,

– Mirastan yoksunluğun tespiti davası,

– Miras sözleşmelerinden doğan davalar,

– Mirasta istihkak davası,

– Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar,

– Terekenin korunmasına ilişkin davalar,

– Terekenin mevcudunun tespitine dair davalar,

– Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,

– Mirasın paylaştırılması talebine ilişkin davalar,

– Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davası,

– Alacaklıların mirasın reddinin iptaline ilişkin davaları,

– İflas idaresinin mirasın reddine iptaline ilişkin davaları,

– Miras taksim sözleşmesinin iptali davası,

– Vasiyetnamenin iptali davası,

– Vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunmasına ilişkin davalar,

– Mirasın reddi kararının iptali davası,

 

E&S Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuz ile ilgili dava konuları başta olmak üzere Miras Hukuku kapsamında değerlendirilen tüm adli süreçler sizlerin yanında olarak yaşanan sorunlarda gerekli savunmayı sunarak ve sürecin hızlandırılması için elimizden geleni yapıyoruz.