Sigorta Hukuku

E&S Hukuk

Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta hukuku temel anlamda 5 unsurdan oluşur. Tehlikeye maruz kalan kişi toplulukları, ileride zarar doğurma ihtimali olan bir olay, oluşan zararın giderilmesi, sigorta korumasının prim adındaki bir karşılığa bağlı olması ve sigorta ettirenin ortaya çıkan bu zararı talep etme hakkı olması şeklinde ifade edilebilir.

Sigorta hukuku genel anlamda, sosyal sigorta hukuku ve özel sigorta hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 

Sosyal sigorta hukuku; özel kanunlarla kurulmuş olan çeşitli kurumlar aracılığıyla sağlanan sigorta biçimidir. Alt dal olarak nitelendirilen sosyal sigortalar hukuku, toplumun her kesimindeki ücretli çalışan, devlet memuru, kamu ve özel sektör işçileri ile serbest meslek sahiplerinin sosyal güvenliklerini kapsamaktadır.

 

Diğer alt dal ise özel sigorta hukuku adını almıştır. Ülkemizde özel sigortacılık faaliyetleri bağımsız sigorta şirketleri tarafından yürütülmektedir. Türk Ticaret Kanununda belirtildiği şekliyle özel sigorta hukuku; Zarar ve Can sigortaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zarar sigortalarını; mal sigortaları ile sorumluluk sigorta türleri oluştururken, Can sigortalarını; hayat sigortaları, kaza sigortaları ile hastalık ve sağlık sigortaları oluşturmaktadır.

 

Büromuz; trafik sigortası, kasko sigortası, ferdi kaza sigortası, konut ve işyeri sigortası ve sair sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmet vermektedir.