Ekibimiz

E&S Hukuk

Büromuz Bünyesinde Çalışan Avukatlarımız

Av. Sultan CEYLAN BOSTANCI

Kurucu Ortak

 

          İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Çorum İli İskilip ilçesinde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Lisans hayatının bir döneminde İngilizce hazırlık dil eğitimi alarak tamamlamıştır.

 

          Avukatlık stajına Ankara Barosunda başlamış ve stajını başarılı bir şekilde tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. Avukatlık yanında Uzlaştırmacılık ve Arabuluculuk Eğitimlerini tamamlayarak sınavlarında başarılı olmuş aktif olarak uzlaştırmacı ve arabulucu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bununla birlikte birçok alanda eğitim alarak sertifikalara hak kazanmıştır.

 

          Avukatlık stajını 2015 yılında tamamladıktan sonra Aksoy Hukuk ofisinde avukat olarak mesleğini icra etmiş devamında ise 2017 yılından itibaren ise ES Hukuk Ofisini kurmuş aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

 

Katıldığı Eğitimler ve Sertifikalar:

1- Aile Hukukunda HMK uygulamaları-İstinaf Eğitim Semineri

2- Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eğitim Semineri ( 14/05/2022)

3- HMK –CMK İstinaf Eğitim Semineri

4- CMK –HMK –İYUK İstinaf Eğitim Semineri

5- Mülteci Hukuku Çalıştayı (13/14 Nisan 2018)

6- Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Semineri  ( 08/04/2018)

7- TOBB ETÜ Uzlaştırmacı Eğitimi Semineri (3-12 Kasım 2017)

8- KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Temel Arabuluculuk Eğitimi (7-18 Mart 2022)

 

E-Mail : avsultanceylan@gmail.com

Telefon : 0544 774 4552

Av. Ebru Melike KİRAZ

Kurucu Ortak

 

          İlkokul, Ortaokul ve Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Lisans hayatının bir döneminde İngilizce hazırlık dil eğitimi almış, hukuk fakültesi eğitimini onur öğrencisi olarak üç buçuk yılda tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca İngilizce ağırlıklı olmak üzere pek çok makale yazmıştır.

 

          Avukatlık stajına Ankara Barosunda başlamış ve stajını başarılı bir şekilde tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. Gerek staj boyunca gerek avukatlık ruhsatını aldıktan sonra CMK, Aile ve Boşanma Hukuku, Miras Hukuku, Bilişim Hukuku, Sosyal Medya Hukuku Eğitimi Sertifikası başta olmak üzere birçok alandan eğitim alarak sertifikalara hak kazanmıştır.

 

          Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Nava Partners Law and Consulting ofisinde avukat olarak mesleğini icra etmiş devamında ES Hukuk ofisi kurucu ortaklarından olmuştur.Aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

 

Makaleler:

1- Women’s Rights- Historical Development and Current Situation (04/2017)

2- Exclusive Use of a Maiden Name of a Married Woman (11/2019)

3- “Investment” Under International Investment Law (04/2020)

4- Türk Vatandaşlarının Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki (05/2020)

5- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Işığında Müstakbel Alacakların Haczi (05/2020)

6- “Fair and Equitable Treatment Standard” in International Investment Law (06/2020)

 

Sertifikalar:

1- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve uygulamaları

2- Adi şirket uygulamasına giriş

3- Ölüm Halinde ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Belirlenmesi İlkeleri

3- Aile ve Boşanma Hukuku

4- Avukatlıkta İkna Algı Yönetimi

5- Bilişim Hukuku

6- Ceza Hukuku

7- Miras Hukuku

8- Sosyal Medya Hukuku

9- Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları

 

E-mail: ebru-kiraz@hotmail.com

Telefon: 0546 784 99 44