Şirketler Hukuku

E&S Hukuk

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenlemeleri kapsayan alandır. Ticaretin önemli yapıları olan şirketler ile alakalı düzenlemelerin yapılması adına gerekli olan bu hukuk dalında çok kapsamlı kurallar vardır. Türk Hukuk Sistemi’nin en geniş alanlarından bir tanesi olan Şirketler Hukuku’nda avukat desteği alarak bütün uyuşmazlıkları çözebilirsiniz.

Şirketler konusunda dava süreçleri başta olmak üzere şirket kuruluşu, ana sözleşme hazırlığı, şirket feshi ve yönetim süreçlerinde hukuki destek olmak üzere pek çok alanda çözüm üretiyoruz. Hukuk Büromuz bu alanda sizlere profesyonel destek sağlarken Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olan Şirketler Hukuku’nda tecrübeyi de önemseyerek sizlere destek olmaya çalışıyoruz.

 

Şirketler Hukuku Alanına Giren Davalar

 

Türkiye’de hukuk sisteminin çok kapsamlı olması vatandaşların hangi hukuki alanda destek alacaklarını karıştırmalarına yol açar. Bu noktada siz de bir vatandaş olarak hukuki destek arayışındaysanız aşağıdaki konularda Şirketler Hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız ile görüşmelisiniz.

– Şirket ortaklığında çıkma/çıkarılma davası,
– Şirket denetçilerine yönelik tazminat davası,
– Şirket müdür ve yönetim kuruluna yönelik tazminat davaları,
– Şirke müdürlüğünden azil davası,
– Tasfiye memurlarına yönelik tazminat davası,
– Tasfiye memurlarınca açılacak davalar,
– Genel kurul kararının iptali davası,
– Şirket feshi davası,
– Şirket iflası davası.

 

Tüm bu davalar Şirketler Hukuku alanına girerken dava süreçlerinde avukat desteği almak hayli önemlidir. Aksi takdirde hak düşürücü süreler ya da koşullar nedeniyle kişilerin hukuki haklarını kullanamamaları söz konusu olur.