Uzmanlık Alanlarımız

E&S Hukuk

Deneyimli ve uzman kadrosumuzla uyuşmazlıkları çözmekte göstermiş olduğumuz başarı nedeniyle, oldukça geniş bir müvekkil portföyüne sahibiz. Büromuz başta şahsi davalar olmak üzere ticari alanlarda bir çok şirketin davalarını üstlenmektedir. Faaliyet alanlarımız ise yılların verdiği tecrübemiz dolayısıyla tüm alanları kapsamaktadır.

k

Aile hukuku

Aile Hukuku, aile içinde yaşanabilecek olumsuz konularla ilgilenen ve medeni kanunun içerisinde yer…

y

İş Hukuku

İş hukuku, işçi avukatı; işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku kendi …

d

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak…

t

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku oldukça kapsamlı bir hukuk dalıdır. Kendi içerisinde ticari işletme hukuku, şirketler hukuku

k

Tazminat Hukuku

Tazminat anlaşmazlıkları ile ilgili süreç hakkında her iki tarafın haklarını savunan ve yasal süreci belirleyen…

y

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara dökmektedir…

d

Tüketici Hukuku

Tüketici ile hizmet sağlayan arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlık tüketici hukukunun kapsamı…

t

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenle…

k

Miras Hukuku

Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl paylaştırılacağını düzen…

y

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyeti, inşaatı biten bir yapının birbirinden ayrı ve kullanılmaya elverişli bölümlerine diğerleri…

d

Kira Hukuku

Kira hukuku; mal sahibi ile, kiracının, kira sözleşmesinden doğmuş olan sorumluluklarını ve kira sözleşmesi sonu…

t

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku temel anlamda 5 unsurdan oluşur. Tehlikeye maruz kalan kişi toplulukları, ileride zarar doğurma…